ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ “bannersm

Τα συστήματα της  “bannersm” κατασκευάζονται εξολοκλήρου και αποκλειστικά στην Ιταλία, από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές σε επίπεδο OEM Σχεδιάζονται για να πληρούν τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και διαθέτουν τα αναγκαία πιστοποιητικά καταλληλότητας, εξασφαλίζοντας 100% την ασφαλή λειτουργία.

Καλύπτουν όλο το φάσμα των κινητήρων, με συγκεκριμένα κιτ και λογισμικά, τα οποία σχεδιάζονται και ρυθμίζονται και για κάθε τύπο κινητήρα αποκλειστικά.

Συνδέονται με OBD II, ( παρέχεται η δυνατότητα 9 πρωτοκόλλων). Με την συγκεκριμένη σύνδεση βελτιώνεται στο μέγιστο η απόδοση του συστήματος.

Εξελιγμένο λογισμικό, με βελτιωμένη αυτορύθμιση, με δυνατότητα αναβάθμισης και με ευρύ χάρτη λειτουργίας, για μεγαλύτερη ακρίβεια ψεκασμού των μπεκ.

Διατήρηση ισχύος κινητήρα στα όρια του κατασκευαστή.

Συμβατότητα με όλους τους τύπους ψεκασμού, κινητήρες Valvetronic, Start & stop, MultiAir, Mazda.

Λειτουργία του κινητήρα με αέριο σε όλο το φάσμα των στροφών και της ισχύος του κινητήρα.

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα, ενεργοποιεί τους μικροπαλμούς των μπεκ βενζίνης, με ενίσχυση των αντίστοιχων ψεκασμών των μπεκ αερίου, (διατήρηση ισχύος κινητήρα στα όρια του κατασκευαστή).

Περιοδική, διαδοχική εναλλαγή ψεκασμού καυσίμων, βενζίνης – αερίου, ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου, για την καλύτερη ψύξη των βαλβίδων, στα οχήματα που απαιτείται. Με αυτό το σύστημα αποφεύγεται η χρήση της λαδιέρας και λιπαντικών βοηθημάτων.

Εκπομπές ρύπων σύμφωνα με τα πρότυπα EURO 3, EURO 4 & EURO 5.

Η νέα ηλεκτρονική μονάδα (εγκέφαλος), είναι εξοπλισμένη με νέου τύπου γρήγορο επεξεργαστή 16 bit . Η διάγνωση των αισθητήρων και μεταβίβαση εντολών στα μπέκ, γίνεται σε πραγματικούς χρόνους.

Παρέχεται η δυνατότητα υπενθύμισης για το επόμενο σέρβις.

Αυτόματη αλλαγή του συστήματος τροφοδοσίας, σε βενζίνη,  για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση μη πλήρωσης βασικών παραμέτρων λειτουργίας, (διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος, χαμηλή πίεση αερίου από άδεια δεξαμενή κα).

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, παρέχεται η δυνατότητα εκκίνησης απευθείας με αέριο.

Σε όλα τα συστήματα “bannersm”, παρέχεται εγγύηση 2 ετών.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Apertura de cuenta bet365.es