Περιγραφή

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ 3Τ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ VOULKA MARTE
Διαδρομή  940mm
Iσχύς  3kw -3ph
Xρόνος ανόδου και καθόδου 15sec