Περιγραφή

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 13Τ SPACE
ανυψωτική ικανότητα : 13Τ
μήκος πλατφόρμας : 7μ
διαδρομή: 2040mm
ισχύς : 3,5KW
μήκος ράμπας ανόδου: 2500mm