Περιγραφή

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ 4Τ ΔΙΠΛΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ROTARY