Περιγραφή

ΓΡΥΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 2Τ LINCOS

-ελάχιστο ύψος 89mm
-μέγιστος ύψος 359mm