Περιγραφή

ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 55LT ΓΙΑ ΛΑΚΚΟ ή ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ TECNOIL
3004