Περιγραφή

ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΦΡΕΟΝ ΑΕΚ 145-4
Περιλαμβάνει: λάμπα ελέγχου- 6 αμπούλες – ειδικά γυαλιά