Περιγραφή

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΖΩΤΟΥ SPIN
για  αυτοκίνητα-φορτηγά-λεωφορεία
ΣΕΙΡΑ:
NITROSERVICE 1200         1,2 Nm3 /h 10 bar (145 PSI)
NITROSERVICE 3600         3,6 Nm3/h 10 bar(145 PSI)
NITROSERVICE 12000       12 Nm3/h 10 bar(181 PSI)
NITROSERVICE 24000      24 Nm3/h 10 bar(181 PSI)
Καθαρότητα % ελάχιστο      95%