Περιγραφή

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2Μ SPIN
05.088.74
Διαθέτει 2 συρτάρια