Περιγραφή

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΩΝ SPIN HL26 DL1

  • Ψηφιακό luxmeter (A)
  • καθρέφτη (Β)
  • Σφιγκτήρας ασφάλισης
  • Μήκος : L=1700mm
  • Σταθερή βάση
  • Ρυθμιζόμενο πάνελ, 0÷4% (C)
  • Ημιοπτικός φακός ø200
  • Κεντρικός δείκτης λέιζερ (D)