ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΣΑΣΙ ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ITECO

Περιγραφή

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΣΑΣΙ ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ITECO