Περιγραφή

ΤΡΟΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ 125mm FERM
850W-220W-11000rpm/min