Περιγραφή

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 2Τ AC HYDRAULIC A/S
SD20L-W