Περιγραφή

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 2Τ AC HYDRAULIC A/S
SD20L-W

https://youtu.be/r9S-I6EkU6w?list=TLGGX7xoJXccR9MyNDA0MjAyNA