Περιγραφή

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 5Τ
Mε 2ο ανυψωτικό ενσωματωμένο με συρόμενες προεκτάσεις εμπρός και πίσω.
Διαθέτει μηχανικές ασφάλειες ελεγχόμενες πνευματικά (έμβολο αέρος).
Έχει γλίστρες στο πίσω μέρος που ολισθαίνουν αριστερά δεξιά κατά 50mm με απόκλιση από τον άξονα τους κατά ±3ο και ακινητοποιούνται πνευματικά (έμβολο αέρος).
Κατασκευάζεται σε 2 εκδόσεις : ενδοδαπέδιο και επιδαπέδιο.

 

Ανυψωτική ικανότητα 5t
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 260mm
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 1880mm
Μήκος πλατφόρμας 5000/5200mm
Πλάτος πλατφόρμας 663,50mm
Χρόνος ανόδου –καθόδου 50s
Ανυψωτική ικανότητα 2ου 5t
Μήκος πλατφόρμας 2ου 1475mm
Πλάτος πλατφόρμας 2ου 663mm
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 2ου  520mm
Ισχύς κινητήρα 3kw
Τροφοδοσία 380V