Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
-Πίεση ελέγχου >2bar
-ροή 10lt/min
-μήκος σωληνώσεων 2μ