Περιγραφή

ML30F ΑΝΥΨΩΤΙΚO ΨΑΛΙΔΩΤO ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 3T

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανυψωτική ικανότητα
Ελάχιστο ύψος 105mm
Μέγιστο ύψος 1100mm
Πλάτος πλατφόρμας 367mm
Μήκος πλατφόρμας 1140mm
Με προεκτάσεις 2030mm