Περιγραφή

Πινακίδα προειδοποίησης υψηλής τάσης PVC 20X25 κίνδυνος ηλεκτροπληξίας