Προστατευτικό προσώπου, κράνος και ασπίδιο για προστασία από ηλεκτρικό τόξο 25call/cm2 SPIN

Περιγραφή

Προστατευτικό προσώπου, κράνος και ασπίδιο για προστασία από ηλεκτρικό τόξο 25call/cm2 SPIN