Περιγραφή

1760/IR1000  BETA

Ψηφιακό υπέρυθρο θερμόμετρο με σύστημα στόχευσης διπλού laser 1000 °C


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιοχή: -50 °C ÷ ^1000 °C (-58 °F ÷ +1832 °F)

Ανάλυση οθόνης: 0.1 °C (0.1 °F)

Εκπεμπτικότητα: 0.1 ÷ 1 ρυθμιζόμενη

Ακρίβεια: -50 °C ÷ 20 °C (+/- 3.5 °C); 20 °C ÷ 300 °C (+/-1% ή 1 °C); 300 °C ÷ 1000 °C (+/-1.5%)

Λόγος απόστασης (D:S): 20:1

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ÷ 50 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 °C ÷ 60 °C

Τροφοδοσία: 2Χ1.5V (AAA μπαταρίες)