Περιγραφή

ΓΡΥΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 2,5Τ LINCOS

-ελάχιστο ύψος 85mm
– μέγιστο ύψος 455mm