Περιγραφή

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ – ΥΠΟΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ MYTIVAC

Eφαρμογή -1 έως 4bar