Περιγραφή

ΠΡΕΣΑ 10Τ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΑΓΚΟΥ LINCOS
TL0500-1

– κίνηση εμβόλου δεξιά αριστερά
– διαδρομή εμβόλου 135mm