Περιγραφή

ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΒΑΦΗΣ RUPES