Περιγραφή

DK100Q ΓΡΥΛΟΣ 10Τ AC HYDRAULIC A/S
ελάχιστο ύψος 150mm
μέγιστο ύψος   585mm