Περιγραφή

DK60Q ΓΡΥΛΟΣ 6Τ AC HYDRAULIC A/S
ελάχιστο ύψος 140mm
μέγιστο ύψος   600mm