Περιγραφή

ΓΡΥΛΟΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ AC HYDRAULIC A/S

 

Ο γρύλος μπορεί να λειτουργήσει είτε με πεπιεσμένο αέρα, είτε με άζωτο από τους τροχούς του αεροσκάφους είτε με κινητό καρότσι σέρβις αζώτου
Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα αεροσκαφών: EN 1915-1, EN 1915-2 και EN 12312-19
Ανυψωτική Ικανότητα  25 t
2 σταδίων                        25 t / 260 mm και  10 t / 365 mm
ελάχιστο ύψος                180 mm
μέγιστο ύψος                  365 mm
μήκος πλαισίου              765 mm
μήκος χερουλιού          1160 mm
πλάτος                             160 mm
πλάτος με τροχούς        310 mm
παροχή αέρα                  9 – 10 bar
κατανάλωση αέρα        350 – l/min
Ανυψωτική Ικανότητα  65 t
ελάχιστο ύψος                315 mm
μέγιστο ύψος                  520 mm
μήκος πλαισίου             930 mm
μήκος χερουλιού          1160 mm
πλάτος                             200 mm
πλάτος με τροχούς        310 mm
παροχή αέρα                  8 – 10 bar
κατανάλωση αέρα        350 – l/min
Aνυψωτική Ικανότητα  65 t
ελάχιστο ύψος               270 mm
μέγιστο ύψος                 430 mm
μήκος πλαισίου             810 mm
μήκος χερουλιού          1160 mm
πλάτος                             200 mm
πλάτος με τροχούς        310 mm
παροχή αέρα                  8 – 10 bar
κατανάλωση αέρα        350 – l/min