Περιγραφή

ΚΑΡΟΥΛΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ