Περιγραφή

ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΡΟΧΩΝ 1,5Τ AC HYDRAULIC A/S
WT1500NT

ύψος                           1455mm
μήκος                         1040mm
πλάτος                       1625mm-2375mm
απόσταση ρόλερ      900mm-1650mm
μήκος ρόλερ              690mm
μέγεθος τροχού        1000mm-2400mm