Περιγραφή

ΣΥΣΚΕΥΗ AYTOMATH ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΚΕΝΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ R134 ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ OK CLIMA ADVANCE PRINTER SPIN

Η συσκευή είναι προγραμματιζόμενη για την αυτόματη ανάκτηση-ανακύκλωση-κενού και επαναπλήρωση με φρέον των κυκλωμάτων κλιματισμού των λεωφορείων χωρίς την παρουσία του χρήστη. Είναι κατάλληλη για όλες τις εργασίες συντήρησης, επισκευής, και διάγνωσης των κλιματιστικών συστημάτων των λεωφορείων. Στο τέλος της διαδικασίας ηχητικό σήμα ενημερώνει τον χρήστη για το τέλος της..
Η συσκευή διαθέτει οθόνη τύπου graphic με δυνατότητα εμφάνισης εικόνων και οδηγιών καθώς και πληροφορίες της πορείας της διαδικασίας. Επίσης δείχνει πιθανά λάθη ή σήματα υπενθύμισης της συντήρησης κ.λ.π. Στο τέλος της κάθε συντήρησης ή επισκευής εκτυπώνονται από τον ενσωματωμένο εκτυπωτή όλες οι εργασίες που διενεργήθηκαν.
Η συσκευή είναι τροχήλατη , για την εύκολη μετακίνησή της σε χώρους συνεργείου αυτοκινήτων και εσωτερικά της συσκευής υπάρχει ενσωματωμένη δεξαμενή αποθήκευσης του ψυκτικού υγρού.
Το εύχρηστο πληκτρολόγιο τύπου touch pad επιτρέπει στον χρήστη τον πλήρη έλεγχο του μηχανήματος
Η πίεση του φρέον στην ενσωματωμένη μπουκάλα καθώς και οι πιέσεις των κυκλωμάτων του A/C του οχήματος ΗΡ,LP, εμφανίζονται σε αναλογικούς δείκτες CLASS1.
Η συσκευή διαθέτει υψηλής ακριβείας ζυγαριά για την ακριβή μέτρηση της ποσότητας του ανακτώμενου αερίου καθώς και της ποσότητας πλήρωσης στο A/C του οχήματος.
Η συσκευή μπορεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό να καθαρίσει το κύκλωμα του A/C του οχήματος και να διαπιστώσει τυχόν διαρροές χρησιμοποιώντας άζωτο.
Ο τύπος ΟΚ CLIMA διαθέτει φιάλη χωρητικότητας 30kg και η αποδοτικότητα του συμπιεστή είναι 600gr/min
Η αντλία κενού έχει δυναμικότητα 170lt/min

 

Χωρητικότητα μπουκάλας 30kg
Αντλία κενού 170lt/min
Αυτόματη θερμοκρασία ΝΑΙ
Αποδοτικότητα συμπιεστή 600gr/min
Αυτόματη ανάκτηση ΝΑΙ
Αυτόματη εκκένωση λαδιού ΝΑΙ
Αυτόματος προγραμματισμός κενού ΝΑΙ
Προγραμματισμός ελέγχου διαρροής κατά την διαδικασία του κενού σε mbar ΝΑΙ
Πλήρωση λαδιού με κλίμακα και για υβριδικά ΝΑΙ
Πολυγλωσσικό πρόγραμμα ΝΑΙ
Τράπεζα πληροφοριών ΝΑΙ
Πρόγραμμα καθαρισμού συστήματος ΝΑΙ
Εκκένωση συμπυκνωμένων αερίων ΝΑΙ
Ρύθμιση μήκους σωληνώσεων ΝΑΙ
Πρόγραμμα για υβριδικά οχήματα ΝΑΙ
Χειροκίνητος έλεγχος πίεσης ΝΑΙ
Πρόσθεση λαδιού μέσω ζυγαριάς ΝΑΙ
Αυτόματη πλήρωση ΝΑΙ
Έλεγχος πιέσεως υψηλής χαμηλής πίεσης A/C οχήματος ΝΑΙ
Εισαγωγή μήκους σωληνώσεων συσκευής ΝΑΙ
Αυτόματος εσωτερικός καθαρισμός ΝΑΙ
Όργανα ένδειξης πίεσης χαμηλής LP υψηλής HP CLASS1 ΝΑΙ
Όργανο πίεσης μπουκάλας ΝΑΙ
Πρόγραμμα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ΝΑΙ  (Swepac)
Έλεγχος διαρροής με άζωτο (πρόγραμμα) ΝΑΙ
Προγραμματισμός πλήρωσης εσωτερικής μπουκάλας ΝΑΙ
Αναβάθμιση τράπεζας πληροφοριών με USB ΝΑΙ
Μεταφορά δεδομένων σε Η/Υ ΝΑΙ
Πληροφορίες εκτελούμενων ενεργειών ΝΑΙ
Τελικός έλεγχος με Η2-Ν2 ΝΑΙ
Εκτυπωτής ΝΑΙ
Διαστάσεις 59x61x112 cm
Βάρος
ψυκτικό μέσο
110kg

R134A

Θερμοκρασία

Παροχή

0-50ο C

220V-50/60Hz