Περιγραφή

KIT ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΦΡΕΟΝ 19CR

Περιλαμβάνει : λάμπα ελέγχου- αντλία- 10 αμπούλες – ειδικά γυαλιά- βαλβίδα χαμηλής πίεσης