Περιγραφή

ΛΑΔΙΕΡΑ 80LT ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ LINCOS
ATP-2097