Περιγραφή

1760/ OHM BETA

Πολύμετρο /megohmμετρο για έλεγχο μόνωσης υψηλής τάσης
Ένδειξη TRUE RMS

Aπαραίτητο για έλεγχο ηλεκτρικής μόνωσης σε θερμά εξαρτήματα.
Κατάλληλο για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Περιοχή μέτρησης Ακρίβεια
AC/DC τάση: 50mV – 1000V ±0.06% – ±0.1% ένδειξης
AC/DC ρεύμα: 0.01μA – 10A ±0.5% – ±1% ένδειξης
Αντίσταση: 0.01Ω – 50MΩ ±0.2% – ±2% ένδειξης
Meg OHM: 0.01 – 5000MΩ ±4% ένδειξης. μέγ. ρεύμα 1mA
Χωρητικότητα: 5nF – 10mF ±1.5% – ±3% ένδειξης
Συχνότητα: 50Hz – 100 MHz ±0.02% – ±0.1% ένδειξης
Θερμοκρασία: -50 °C – +1350 °C ±0.5% ένδειξης
Έλεγχος διόδων: 3V dc
Έλεγχος συνέχειας: <30 Ω