Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ελάχιστο ύψος 100 mm
Μέγιστο Ύψος  1945 mm
Ανυψωτική ικανότητα  5500 kg
Ύψος κολώνων 2815 mm
πλάτος μεταξύ των κολώνων 3300 mm
χρόνος ανύψωσης 45-50 s
χρόνος καθόδου 30-50 s
ισχύς  3 kW
τάση 24V