Περιγραφή

Γρύλος 2Τ χαμηλού προφίλ 80mm AC HYDRAULIC A/S

Μέγιστο ύψος 495mm