Περιγραφή

DK20HLQ ΓΡΥΛΟΣ 2Τ ΜΑΚΡΥΣ AC HYDRAULIC A/S

χαμηλού προφίλ   80mm
μέγιστο ύψος       795mm

 

https://youtu.be/1aZ0aZUWE3s?list=TLGGGPVTRmDE_n4yNDA0MjAyNA