Περιγραφή

DK20HLQ ΓΡΥΛΟΣ 2Τ ΜΑΚΡΥΣ AC HYDRAULIC A/S

χαμηλού προφίλ   80mm
μέγιστο ύψος       795mm