Περιγραφή

DK50HLQ ΓΡΥΛΟΣ 5Τ AC HYDRAULIC A/S

ελάχιστο ύψος 140mm
μέγιστο ύψος   975mm