Περιγραφή

DK50HLQ ΓΡΥΛΟΣ 5Τ AC HYDRAULIC A/S

ελάχιστο ύψος 140mm
μέγιστο ύψος   975mm

https://youtu.be/1aZ0aZUWE3s?list=TLGGGPVTRmDE_n4yNDA0MjAyNA