Περιγραφή

Γρύλος 1,3Τ χαμηλού προφίλ 80mm AC HYDRAULI A/S

Μέγιστο ύψος 735mm