Περιγραφή

ΓΡΥΛΟΣ ΑΕΡΟΣ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ 25Τ/10Τ AC HYDRAULIC A/S
B25-2