Περιγραφή

ΓΡΥΛΟΣ ΑΕΡΟΣ 4 ΣΤΑΔΙΩΝ 40Τ/27Τ/16Τ/10Τ AC HYDRAULIC A/S
40-4