Περιγραφή

ΓΡΥΛΟΣ ΑΕΡΟΣ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ 50Τ/25Τ AC HYDRAULIC A/S
50-2