Περιγραφή

ΓΡΥΛΟΣ ΑΕΡΟΣ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ 50Τ/25Τ/10Τ AC HYDRAULIC A/S
50-3