Περιγραφή

DK40Q ΓΡΥΛΟΣ 4Τ AC HYDRAULIC A/S

ελάχιστο ύψος 140mm
μέγιστο ύψος   600mm